Kết quả xổ số điện toán Thần Tài 4

Mở thưởng ngày 23/08/2020

 • 0
 • 1
 • 4
 • 1

Mở thưởng ngày 22/08/2020

 • 8
 • 8
 • 3
 • 4

Mở thưởng ngày 21/08/2020

 • 5
 • 4
 • 5
 • 1

Mở thưởng ngày 20/08/2020

 • 4
 • 2
 • 3
 • 2

Mở thưởng ngày 19/08/2020

 • 7
 • 2
 • 6
 • 7

Mở thưởng ngày 18/08/2020

 • 1
 • 9
 • 1
 • 6

Mở thưởng ngày 17/08/2020

 • 4
 • 3
 • 0
 • 3

Mở thưởng ngày 16/08/2020

 • 0
 • 6
 • 1
 • 0

Mở thưởng ngày 15/08/2020

 • 6
 • 0
 • 1
 • 4

Mở thưởng ngày 14/08/2020

 • 0
 • 5
 • 7
 • 2

Mở thưởng ngày 13/08/2020

 • 4
 • 6
 • 5
 • 4

Mở thưởng ngày 12/08/2020

 • 6
 • 0
 • 0
 • 0

Mở thưởng ngày 11/08/2020

 • 4
 • 3
 • 7
 • 2

Mở thưởng ngày 10/08/2020

 • 9
 • 8
 • 0
 • 9

Mở thưởng ngày 09/08/2020

 • 1
 • 7
 • 1
 • 4

Mở thưởng ngày 08/08/2020

 • 1
 • 2
 • 3
 • 2

Mở thưởng ngày 07/08/2020

 • 8
 • 9
 • 2
 • 0

Mở thưởng ngày 06/08/2020

 • 5
 • 2
 • 1
 • 4

Mở thưởng ngày 05/08/2020

 • 1
 • 1
 • 9
 • 3

Mở thưởng ngày 04/08/2020

 • 6
 • 1
 • 7
 • 0

Chọn ngày