Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 23/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 47441 0 02,09
Ký hiệu 15NM 1NM 11NM 13NM 7NM 6NM 1 10,18,15,11,13,14
Giải nhất 25173 2 20
Giải nhì 26810 40670 3 38
Giải ba 93879 97018 48402 69615 09720 01040 4 41,40,48
Giải tư 5776 2277 5857 8599 5 57
Giải năm 8038 0196 1588 9062 7102 9011 6 62,67
Giải sáu 567 109 648 7 73,70,79,76,77
Giải bảy 15 73 13 14 8 88
9 99,96

Mở thưởng ngày 22/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 81535 0 09,08
Ký hiệu 4NP 2NP 8NP 13NP 3NP 6NP 1 14,13
Giải nhất 47488 2 28,23
Giải nhì 45464 83514 3 35,36,33,34
Giải ba 74514 89336 09735 78389 50940 34795 4 40,48
Giải tư 7370 3179 8128 5535 5 52
Giải năm 6075 6188 1273 5285 6209 9113 6 64
Giải sáu 148 752 523 7 70,79,75,73
Giải bảy 08 92 33 34 8 88,89,85
9 95,92

Mở thưởng ngày 21/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 57454 0 05,06
Ký hiệu 5NQ 3NQ 2NQ 1NQ 4NQ 14NQ 1 13
Giải nhất 69699 2 22
Giải nhì 06505 98439 3 39,34,36
Giải ba 12864 01190 01334 28994 67713 73822 4 48,41
Giải tư 1948 0441 9953 9176 5 54,53,55,50
Giải năm 7548 9706 0436 7866 0522 5688 6 64,66
Giải sáu 376 955 872 7 76,72,74
Giải bảy 74 39 50 36 8 88
9 99,90,94

Mở thưởng ngày 20/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 30880 0 05,07,06
Ký hiệu 10NR 14NR 13NR 5NR 6NR 4NR 1 11,16,10
Giải nhất 34811 2 21,23,24
Giải nhì 92416 40570 3 37
Giải ba 47210 66548 07837 23197 14805 52990 4 48
Giải tư 9251 7860 2755 5957 5 51,55,57,58
Giải năm 4707 2111 5087 5121 6123 7763 6 60,63,69
Giải sáu 106 469 960 7 70
Giải bảy 58 24 95 88 8 80,87,88
9 97,90,95

Mở thưởng ngày 19/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 95501 0 01,09,05
Ký hiệu 3NS 14NS 20NS 6NS 9NS 2NS 17NS 8NS 1 13,16,11
Giải nhất 48913 2 29,22,26
Giải nhì 20016 80029 3 37,39
Giải ba 01211 88975 49601 90522 92292 83291 4 48
Giải tư 8229 7048 2809 5870 5 56,52
Giải năm 2405 1561 2426 7167 7660 9456 6 61,67,60
Giải sáu 195 696 176 7 75,70,76
Giải bảy 52 29 37 39 8
9 92,91,95,96

Mở thưởng ngày 18/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 72437 0 04,06,03,07
Ký hiệu 11NT 2NT 8NT 3NT 13NT 1NT 1 11,10,14
Giải nhất 05561 2
Giải nhì 71542 25911 3 37,39
Giải ba 49204 74593 32110 40098 73747 68006 4 42,47,45,40,49
Giải tư 3014 7045 9484 0164 5 52,55,57
Giải năm 3140 9652 3555 3449 5203 9398 6 61,64
Giải sáu 957 879 639 7 79
Giải bảy 04 52 47 07 8 84
9 93,98

Mở thưởng ngày 17/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 30548 0 07,03
Ký hiệu 1NU 5NU 14NU 12NU 8NU 6NU 1 17
Giải nhất 06085 2 25,29,22,28
Giải nhì 25925 06707 3 38,32,34,36
Giải ba 13938 39041 22844 61529 33993 02443 4 48,41,44,43
Giải tư 5171 6252 7932 4922 5 52,51
Giải năm 9494 8343 5052 7734 4017 7488 6
Giải sáu 648 651 628 7 71
Giải bảy 88 03 36 96 8 85,88
9 93,94,96

Mở thưởng ngày 16/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 82147 0 04,00
Ký hiệu 15NV 5NV 13NV 12NV 9NV 3NV 1 12,14,18
Giải nhất 46138 2 27,28,21,25,22
Giải nhì 92251 73827 3 38
Giải ba 02843 62712 30353 93904 92084 53228 4 47,43,41
Giải tư 9195 6462 6314 5272 5 51,53,52
Giải năm 7018 0698 3121 0441 9947 4814 6 62
Giải sáu 518 152 396 7 72
Giải bảy 00 25 22 27 8 84
9 95,98,96

Mở thưởng ngày 15/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 57980 0 08,05,04
Ký hiệu 13NX 9NX 12NX 15NX 7NX 5NX 1 13,11
Giải nhất 51783 2 23,29
Giải nhì 06908 23742 3 36,34
Giải ba 37813 74477 14836 48945 91911 33358 4 42,45,41
Giải tư 8923 7729 5457 8805 5 58,57,53
Giải năm 8398 5553 0097 2934 6345 7241 6 65,61
Giải sáu 191 129 788 7 77
Giải bảy 65 61 04 89 8 80,83,88,89
9 98,97,91

Mở thưởng ngày 14/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 59514 0 06,09,04,07
Ký hiệu 8NY 11NY 3NY 5NY 12NY 10NY 1 14,12
Giải nhất 53806 2 26,22,28
Giải nhì 16990 48968 3 33
Giải ba 79109 03965 34726 11355 93622 35247 4 47,49
Giải tư 3986 2814 6928 6649 5 55,51,54,56
Giải năm 1933 2422 5204 2962 8565 5161 6 68,65,62,61
Giải sáu 414 951 854 7
Giải bảy 07 12 09 56 8 86
9 90

Mở thưởng ngày 13/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 42857 0 09,07,05,06
Ký hiệu 7NZ 9NZ 14NZ 5NZ 12NZ 15NZ 1
Giải nhất 14375 2 22,29,21
Giải nhì 06709 75922 3 33
Giải ba 83807 16469 99805 87209 27076 03254 4 47,44
Giải tư 4953 4747 1879 0929 5 57,54,53,55
Giải năm 0789 0968 8960 8321 2898 4007 6 69,68,60,65
Giải sáu 665 844 170 7 75,76,79,70
Giải bảy 06 55 33 21 8 89
9 98

Mở thưởng ngày 12/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 36852 0 06
Ký hiệu 4MA 11MA 6MA 7MA 3MA 10MA 1 12,11,17
Giải nhất 04571 2 25,23,21
Giải nhì 25712 59956 3 31,32
Giải ba 41911 88660 85662 42075 33965 46850 4 48,41,40,44
Giải tư 0748 9041 3597 3306 5 52,56,50
Giải năm 8140 3325 5344 9591 8174 8683 6 60,62,65
Giải sáu 331 832 223 7 71,75,74
Giải bảy 21 31 17 89 8 83,89
9 97,91

Mở thưởng ngày 11/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 40128 0 08,02,03
Ký hiệu 10MB 12MB 5MB 13MB 2MB 11MB 1 12
Giải nhất 22936 2 28,26,25,23
Giải nhì 71459 13299 3 36,39,30,38
Giải ba 44345 17208 35259 45773 20028 34352 4 45,43
Giải tư 3639 5967 4143 2730 5 59,52
Giải năm 6252 4375 6926 3812 2352 0883 6 67
Giải sáu 177 138 002 7 73,75,77
Giải bảy 03 25 23 95 8 83
9 99,95

Mở thưởng ngày 10/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 98628 0 01,02,08
Ký hiệu 9MC 15MC 4MC 6MC 5MC 13MC 1 12,16,17
Giải nhất 34931 2 28,22
Giải nhì 16344 00912 3 31,37
Giải ba 05262 09945 41868 07101 19916 02992 4 44,45,41,40,46
Giải tư 6017 5041 7570 9522 5 55,59
Giải năm 6455 3444 2944 8637 0302 3091 6 62,68
Giải sáu 540 159 680 7 70,75
Giải bảy 84 08 75 46 8 80,84
9 92,91

Mở thưởng ngày 09/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Ký hiệu 6MD 14MD 13MD 7MD 5MD 11MD 1 17
Giải nhất 37935 2 21,25,24
Giải nhì 05646 04485 3 35
Giải ba 00448 47945 02996 51708 47873 17617 4 46,48,45,42,43
Giải tư 8442 5345 8655 1372 5 55,59
Giải năm 4143 7991 8901 1721 9973 4625 6
Giải sáu 259 070 479 7 73,72,70,79,74
Giải bảy 24 74 05 06 8 85
9 96,91

Mở thưởng ngày 08/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 12958 0 07,04
Ký hiệu 14ME 6ME 12ME 15ME 10ME 4ME 1 19,17
Giải nhất 48295 2 20,26
Giải nhì 79843 42443 3 38
Giải ba 58852 52320 45548 90607 29384 35826 4 43,48,40,47,41
Giải tư 1472 0576 9519 7640 5 58,52,55,59
Giải năm 0847 6786 5104 0575 4558 7938 6
Giải sáu 687 455 377 7 72,76,75,77
Giải bảy 41 59 88 17 8 84,86,87,88
9 95

Mở thưởng ngày 07/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 43614 0 07
Ký hiệu 1MF 11MF 13MF 10MF 14MF 6MF 1 14,13
Giải nhất 70914 2 21
Giải nhì 30674 50335 3 35,38,30,39
Giải ba 08197 35081 28938 72281 81989 07365 4 45
Giải tư 4179 3921 7083 2930 5 53,50
Giải năm 8839 9763 8038 7671 0545 3184 6 65,63
Giải sáu 982 613 290 7 74,79,71
Giải bảy 30 53 07 50 8 81,89,83,84,82
9 97,90

Mở thưởng ngày 06/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 25375 0 02,09
Ký hiệu 2MG 15MG 10MG 8MG 14MG 9MG 1 18,19
Giải nhất 73575 2 28,24,29,27
Giải nhì 73055 08586 3 31,35
Giải ba 64760 84186 78766 90568 02528 04124 4 45,47
Giải tư 5970 1429 5731 2368 5 55,51
Giải năm 9602 5251 2818 2419 9235 8445 6 60,66,68,63,65
Giải sáu 527 063 009 7 75,70
Giải bảy 47 81 65 90 8 86,81
9 90

Mở thưởng ngày 05/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 18296 0 00,08,09
Ký hiệu 9MH 10MH 15MH 5MH 8MH 11MH 1 14
Giải nhất 78477 2 29,28,27,23
Giải nhì 45550 43096 3 39,30,34
Giải ba 96358 95929 36559 75128 57239 55000 4 45,48
Giải tư 2284 1927 2908 2545 5 50,58,59,53
Giải năm 5295 6291 5648 2972 2391 3723 6 61
Giải sáu 439 561 453 7 77,72
Giải bảy 14 30 09 34 8 84
9 96,95,91

Mở thưởng ngày 04/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 11617 0 08,01,06,07
Ký hiệu 12MK 13MK 11MK 6MK 14MK 7MK 1 17,14
Giải nhất 14482 2 21
Giải nhì 90947 57775 3 39,38
Giải ba 00159 49308 23844 25801 51183 36488 4 47,44,40
Giải tư 6814 7456 4506 3570 5 59,56,57,50
Giải năm 5801 7707 8657 9139 0350 1071 6
Giải sáu 640 101 838 7 75,70,71,74
Giải bảy 21 74 87 38 8 82,83,88,87
9

Chọn ngày